رهبران افغانستان برای صلح باید یکجا شوند
رهبران افغانستان برای صلح باید یکجا شوند

تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان با عبدالله عبدالله دیدار کرد.

تدامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان با عبدالله عبدالله دیدار کرد.

دفتر یوناما در افغانستان می‌گوید که در این دیدار یاماموتو درباره اهمیت یکجا شدن رهبران افغانستان و ایجاد یک حکومت فراگیر و قابل قبول برای همه تاکید کرده‌است.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان گفت که این موضوع برای ایجاد یک تیم نماینده برای مذاکرات صلح ضروری می باشد.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24