رهایی یک گروگان با پادرمیانی بزرگان قومی در هرات
رهایی یک گروگان با پادرمیانی بزرگان قومی در هرات

اداره امنیت ملی هرات خبر داده یک تن از باشندگان این ولایت از چنگ آدمربایان نجات یافته است.

اداره امنیت ملی هرات خبر داده یک تن از باشندگان این ولایت از چنگ آدمربایان نجات یافته است.

این ارگان با انتشار خبرنامه‌ای گفته است این رویداد دیشب در ولسوالی کهسان رخ داده بود.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، در این نامه خبری آمده است: “به اساس سعی وتلاش پرسونل ریاست امنیت ملی ولایت هرات، اسامی محمد شفیع ولد محمدشریف ولدیت حاجی نور احمد باشنده اصلی ولسوالی کهسان فعلی شهر هرات که به تاریخ ۲۱/۱/۹۹ از ساحه لوای کهنه توسط افراد ناشناس اختطاف گردیده بود، با پا درمیانی متنفذین حوالی ساعت ۱۲ بجه لیل ۲۴ بر ۲۵/۱/۹۹ رها و به اقاربش تسلیم داده شد.”

در رهایی این فرد که مشخص می‌شود بزرگان قومی نقش عمده داشته‌اند، اداره امنیت ملی از آنان قدردانی کرده است.

همین چند روز پیش بود که همین ارگان یک گروگان دیگر را هم از بند آدمربایان نجات داده و چهار تنشان را هم دستگیر کرده بود.

در ولایت هرات واقعات آدمربایی به تعدد رخ داده است.

این نوع جرم تا حد زیادی برای مردم دغدغه ایجاد کرده است.

  • نویسنده : روح‌الله حیدری
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24