رئیس جدید حوزه دریای هریرود – مرغاب آغاز به کار کرد

مولوی سردار ولی‌مزمل رئیس جدید حوزه دریایی هریرود – مرغاب از سوی معاون والی هرات معرفی و آغاز به کار کرد.

از سوی دیگر هم رئیس جدید اداره دریایی حوزه هریرود – مرغاب تعهد سپرد که در کار خود صادق و در راستای همکاری با همکاران خود تلاش کند.

به گزارش خبرگزاری وطن24، اداره محلی هرات در خبرنامه‌ای از رئیس جدید حوزه دریایی هریرود – مرغاب که توسط معاون والی هرات معرفی شد خبر داده است.

مولوی شیراحمد عمار مهاجر معاون والی هرات گفته آب سرمایه کشور است و بر مدریت درست آن تاکید کرد.

در ادامه کارکنان این مرکز هم تعهد سپردند که از دانش و تخصص خود برای بهبود امور آب استفاده خواهند کرد.

همچنان این کارکنان مشکلات خود را به معاون والی هرات ابراز کرده‌اند.

 

 

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.