رئیس جدید امنیت ملی ولایت هرات معرفی و بکار آغاز کرد
رئیس جدید امنیت ملی ولایت هرات معرفی و بکار آغاز کرد

برید جنرال نجیب الله نصرت که بر اساس لزوم دید ریاست عمومی امنیت ملی کشور به عنوان رئیس جدید امنیت ملی ولایت هرات مقرر شده است، از سوی عبدالقیوم رحیمی والی هرات و معاون ریاست عمومی امنیت ملی کشور امروز معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، جنرال نصرت جانشین جنرال عبدالحلیم بارکزی می‌شود که از حدود یکسال بدینسو مسئولیت ریاست امنیت ملی ولایت هرات را عهده دار بود.
والی هرات از ریاست امنیت ملی به عنوان ستون فقرات ارگان‌های اطلاعاتی و کشفی یاد کرد و از تلاش‌های این نیروها در برابر تروریستان و دشمنان مردم افغانستان تمجید نمود.

آقای رحیمی از تلاش‌های جنرال بارکزی ابراز قدردانی نمود و به رئیس جدید امنیت ملی ولایت هرات آرزوی موفقیت کرد.
در این میان معاون ریاست عمومی امنیت ملی، رؤسای جدید و قبلی ریاست امنیت ملی هرات نیز تغییر و تبدیل در ادارات را یک اصل عنوان کردند و اطمینان دادند که در وظایف جدید از همه توان خود بخاطر بهبود امور استفاده می‌کنند.

 

  • نویسنده : سید غفور هاشمی ثاقب
  • منبع خبر : وطن24