رئیس جدید امنیت ملی ولایت هرات معرفی و بکار آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری وطن24، جنرال نصرت جانشین جنرال عبدالحلیم بارکزی می‌شود که از حدود یکسال بدینسو مسئولیت ریاست امنیت ملی ولایت هرات را عهده دار بود.
والی هرات از ریاست امنیت ملی به عنوان ستون فقرات ارگان‌های اطلاعاتی و کشفی یاد کرد و از تلاش‌های این نیروها در برابر تروریستان و دشمنان مردم افغانستان تمجید نمود.

آقای رحیمی از تلاش‌های جنرال بارکزی ابراز قدردانی نمود و به رئیس جدید امنیت ملی ولایت هرات آرزوی موفقیت کرد.
در این میان معاون ریاست عمومی امنیت ملی، رؤسای جدید و قبلی ریاست امنیت ملی هرات نیز تغییر و تبدیل در ادارات را یک اصل عنوان کردند و اطمینان دادند که در وظایف جدید از همه توان خود بخاطر بهبود امور استفاده می‌کنند.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.