دیوار گابیونی در کشک و رباط سنگی هرات برای دفع خطرات ناشی از سیلاب ساخته می‌شود

ریاست مبارزه با حوادث طبیعی هرات اعلام کرده که مسئولان این اداره از جریان کار پروژه “دیوار گابیونی” نظارت به عمل آورده‌اند.

پروژه دیوار گابیونی، از پروژه‌های نسبتا بزرگ به شمار می‌رود که در ولسوالی کشک و رباط سنگی هرات احداث می‌شود.

به گزارش خبرگزاری وطن24، ریاست مبارزه با حوادث طبیعی هرات در خبرنامه‌ای اعلام کرده که روز گذشته سید حبیب الرحمن “روحانی” آمر رسیدگی به حوادث از جریان کار پروژه دیوار گابیونی قریه‌ی “دوغی قنات وکیل” ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات نظارت کرد.

این اداره افزوده این پروژه به کمک مالی دفترIOM  و همکاری ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات ساخته می‌شود.

دیوار گابیونی بطول ۳۰۰ متر طی چهار ستِپ 4step  به ترتیب (3m_2m_1.5m_1m ) ) با معیارهای انجنیری ساخته می‌شود.

هر ساله در هرات در اثر ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب شماری زیادی از مردم آسیب‌های مالی و جانب را متقبل می‌شوند.

ریاست مبارزه با حوادث هرات گفته که با اعمار این دیوار گابیونی، در حدود ۳۵۵ فامیل در ولسوالی کشک و رباط سنگی از خطرات سیلاب‌ها مصئون می شوند و از خسارات هنگفت مالی و جانی جلوگیری می‌کند.

 

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.