دیدار مسئولان محلی غور با وزیر صحت عامه کشور

والی ولایت غور، رئیس صحت عامه و تیم همراه شان با وزیر صحت عامه  در کابل روی چالش ها و مشکلات در سکتور صحت ولایت غور بحث و گفتگو کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری وطن24، طبق خبرنامه ریاست صحت عامه ولایت غور، در این دیدار روی مسایل مختلف از جمله محرومیت مردم ولایت غور، ارتقاء مراکزصحی و شفاخانه ولایتی، اعمار تعمیر شفاخانه ولسوالی تیوره، اعمار تعمیر ریاست صحت عامه غور و برخی دیگر موضوعات با وزیر صحت عامه صحبت شده است.

در سوی مقابل هم وزیر صحت عامه بیان کرده که ولایت غور در اولویت این اداره قرار دارد و مشکلات و چالش‌های این ولایت حل خواهد شد.

در همین حال جلسه‌ای دیگری با مسولان موسسه CHA برای هماهنگی بیشتر برگزار شد.

در این جلسه در مورد ارتقاء و ایجاد مراکزصحی جدید، پرداخت معاشات پرسونل مراکزصحی و شفاخانه کوید 19از بابت ماه‌های گذشته‌، ارایه پروپوزل جدیدبه وزارت صحت عامه نظر با نفوس حقیقی ولایت غور(1200000) مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.