دو کارمند موسسه رسا از دست گروگانگیران نجات داده شدند

این مطالب در خبرنامه این ارگان ذکر شده است.

به گزارش وطن24، در این خبرنامه آمده این افراد چند وقت پیش در ولسوالی غوریان به گروگان گرفته شده بودند و بالاخره دیروز سه شنبه رها شدند.

امنیت ملی می‌گوید این گروگانگیری کار طالبان بوده و این گروه هم در برابر این ادعا حرفی نزده است.

بنا بر این اطلاعیه خبری، بزرگان قومی ولسوالی غوریان در رهایی این افراد نقش داشته‌اند.

گروگان‌گیری کارمندان موسسات دولتی و غیر دولتی، به خصوص شرکت‌های عمرانی در هرات زیاد رخ می‌دهد.

همین چند وقت پیش بود که چهار تن از کارکنان یک کمپانی راه سازی در ولسوالی شیندند هرات ربوده و سپس آزاد شدند.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.