دونالد ترامپ گزارش کمک روسیه به طالبان جعلی است
دونالد ترامپ گزارش کمک روسیه به طالبان جعلی است

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا می‌گوید هیچ‌کس به معاونش مایک پنس و رئیس دفترش از کمک مالی استخبارات روسیه به طالبان چیزی نگفته است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا می‌گوید هیچ‌کس به معاونش مایک پنس و رئیس دفترش از کمک مالی استخبارات روسیه به طالبان چیزی نگفته است.

ترامپ دیروز در صفحۀ تویترش نوشته بود که نیویارک تایمز باید این ادعایش را ثابت سازد و منبع بدون نام را که براساس آن گزارشش را تهیه نموده، افشا کند.

دونالد ترامپ این خبر را جعلی خوانده گفت، چنین منبع که نیویارک تایمز گزارش را بر استناد آن تهیه کرده اصلاً شاید وجود نداشته باشد.

وی در تویتش افزوده است که هر کس این گزارش را رد می‌کند و در افغانستان بر آن‌ها حملات زیاد نشده است.

ریچارد گرینل سرپرست اداره استخبارات ملی امریکا نیز در صفحه تویترش نوشته است که چنین چیزی را هیچ گاه نشنیده است.

به گفته گرینل این خیلی بد است که استخبارات سیاسی شود و به گفته وی شریک ساختن معلومات از آدرس‌های نامعلوم به خبرنگاران کار خطرناک است.

نیویارک تایمز به روز جمعه در گزارشی گفت یک گروه ناظر روسی سال گذشته به مخالفین وابسته با طالبان پیشنهاد دادن انعام در بدل کشتن نیروهای امریکایی و ائتلاف را کرده بود.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24