دولت پس از چندساعت شاهراه غور-کابل را از طالبان پس گرفت
دولت پس از چندساعت شاهراه غور-کابل را از طالبان پس گرفت

نیروهای امنیتی در نبرد با مخالفان مسلح دولت توانستند شاهراه غور-کابل که برای چند ساعت مسدود بود را به کنترل خود درآورند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: روز گذشته طالبان با نفوذ بر نقطه‌ای از مسیر شاهراه غور-کابل، این شاهراه را به روی مسافران و موترها مسدود کنند.

نیروهای امنیتی وارد عمل شده و در منطقه “شینیه” ولسوالی دولتیار با طالبان درگیر شدند و پس از چند ساعت تبادله آتش، این گروه را وادار به عقب نشینی کردند.

در این نقطه از شاهراه، جنگلاتی وجود دارد که طالبان با استفاده از آن توانستند بر مسیر تسلط یابند.

به گفته سخنگوی والی غور، درگیری نیروهای امنیتی و طالبان هیچ تلفاتی از دو طرف در پی نداشت.

بارها طالبان نقاط مختلف شاهراه غور-کابل را در ولسوالی دولتیار مسدود ساخته‌اند.

در بسیاری از موارد، مردم و رانندگانی که در حال حرکت در این مسیر بودند، از سوی طالبان مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24