دولت برای ناامنی‌های اخیر غور قطعات اردوی محلی را ایجاد می‌کند

محمدحسن حکیمی، عضو جامعه مدنی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: به دنبال گسترش ناامنی در ولسوالی‌های غربی شهر فیروزکوه و برخی مناطق دیگر، به دنبال آن است که از میان مردم قطعات اردوی محلی(ارتش محلی) را تشکیل دهد.

او ادامه داد اردوی محلی از بطن مردم مناطق سربازگیری خواهند شد و شامل وظیفه تأمین امنیت و امتیازات دولتی می‌شوند.

همچنین عبدالحمید ناطقی، عضو شورای ولایتی غور هم می‌گوید برخی مناطق دارای این نیروها هستند و قطعات تازه اردوی محلی در نقاطی تشکیل خواهند یافت که به شدت آسیب‌پذیر هستند.

او به دیگر برنامه امنیتی دولت اشاره کرد و بیان داشت خیزش‌های مردمی مناطق هم که در جنگ‌های اخیر دچار تلفات و آسیب شده‌اند تقویت خواهند شد.

همچنین دولت محلی غور از کار بر روی طرح تشکیل اردوی محلی خبر داد.

حمیدالله رادمنش، معاون والی غور می‌گوید شورای نظامی ولایت روی این موضوع کار می‌کند.

او جزئیات بیشتری در اختیار نداشت.

ناامنی‌های اخیر غور گریبان‌گیر چند ولسوالی این ولایت از جمله ساغر، دولتیار، شهرک، تولک و تیوره بوده است.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.