دولت با ایجاد 40 پاسگاه جدید به بهبود امنیت فراه فکر می‌کند

پس از آنکه نبردهای شدید نیروهای امنیتی فراه با طالبان فرونشست کرد، دولت دست به ایجاد پاسگاه‌های تازه زد.

محب الله محب، سخنگوی فرماندهی پولیس فراه به خبرگزاری وطن24 گفت: پاسگاه‌های تازه ایجاد شده به منظور تأمین امنیت بهتر در این ولایت و استحکام کمربند امنیتی روی کار آمدند.

کمربند امنیتی شهر فراه و اطراف آن، شاهراه اصلی و نیز ساحات پشت‌رود جاهایی هستند که مورد توجه دولت بوده و در آنها پاسگاه ایجاد شده است.

بسیاری از پاسگاه‌ها نیز در مناطق یادشده دوباره تعمیر و تجهیز شدند و نیرو در آنها جا به جا گردیده است.

سخنگوی پولیس فراه اشاره کرد که در سیلاب‌های اخیر این ولایت بسیاری از پاسگاه‌ها آسیب دیده بودند، برخی‌ از آنها جزئی و برخی هم به صورت جدی خسارت دیده بودند اما حال مشکل برطرف شده است.

او یادآور شد که دولت قصد دارد ساحۀ تحت کنترل خود را هم در فراه گسترش دهد و دست به پاکسازی مناطق مختلف بزند.

در این راستا آقای محب به راه اندازی عملیات در فراه رود این ولایت اشاره کرد که از دیروز آغاز شده و تا پاکسازی آن ادامه خواهد یافت.

همچنین قرار است 800 نیروی ارتش که به تازگی از هرات به فراه فرستاده شدند در قرارگاه‌های مختلف گمارده شده و تأمین امنیت کنند.

چند ماه است که شدت نبردها در فراه کاهش یافته و مردم به زندگی عادی خود برگشته‌اند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.