دولت افغانستان ۷۱۰ زندانی دیگر طالبان را رها کردند
دولت افغانستان ۷۱۰ زندانی دیگر طالبان را رها کردند

شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید، ۷۱۰ زندانی طالبان در دو روز اخیر آزاد شده اند.

شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید، ۷۱۰ زندانی طالبان در دو روز اخیر آزاد شده اند.

جاوید فیصل سخنگوی این شورا شام گذشته گفت: “حکومت افغانستان در دو روز اخیر از زندان پلچرخی، محبس مرکزی پروان و سایر زندان‌های ولایتی ۷۱۰ زندانی طالبان را آزاد کرده، این روند ادامه دارد، تا فرمان رئیس جمهور در زمینۀ رهایی تا ۲۰۰۰ زندانی طالبان تطبیق شود.”

اما آقای فیصل نگفته که امروز چه تعداد زندانیان طالبان آزاد خواهند شد.

دولت افغانستان در هفته گذشته اعلام كرد كه ۲۰۰۰ زندانی طالبان را آزاد می‌کند.

براساس توافقنامۀ که بین هیئت امریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان، ۲۹ فبروری در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، طالبان خواستار رهایی ۵۰۰۰ زندانی این گروه برای آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان شده اند.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24