دولت افغانستان 160 زندانی حزب اسلامی را آزاد کرد

دولت افغانستان اعلام کرده که 160 زندانی حزب اسلامی از زنداندهای بگرام و پلچری رها شده اند.

ریاست عمومی محابس و توقیف خانه‌ها گفته که روز گذشته (جمعه، 9، جوزا) 160 زندانی مربوط به حزب اسلامی را از دو زندان بگرام و پلچرخی رها کرده است.

این ریاست گفته که بزودی شمار دیگری از زندانیان این حزب نیز رها خواهند شد.

گفتنی است که آزادی زندانیان مربوط به حزب اسلامی بخشی از توافق دولت افغانستان و گلبدین حکمتیار رییس حزب اسلامی که در سال 2016 به دولت پیوست، بود.

اما؛ گفته می‌شود که برخی از زندانیانی که دیروز رها شده اند به جرم همکاری با طالب در زندانها به سر می بردند.

هرچند گلبدین حکمتیار نیز پس از سال 2001 در برابر دولت و نیروهای بین‌المللی در افغانستان در جنگ بود؛ اما اکثر جنگجویان مربوط به حزب اسلامی به نام طالبان با دولت می‌جنگیدند.

گفته می‌شود، هم اکنون نیز بسیاری از جنگجویان سابق حزب اسلامی در ولایت‌های مختلف به نام طالبان با دولت افغانستان در جنگ هستند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.