دولت آماده حوادث احتمالی زمستانی در غور است
دولت آماده حوادث احتمالی زمستانی در غور است

بیشتر بخش‌های اداری ولایت غور در دو روز اخیر، شاهد بارش برف و باران بوده‌اند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: در مرکز و برخی ولسوالی‌های این ولایت بارش برف ساحات را سفیدپوش کرده و سرمای شدیدی را هم به دنبال داشته است.
او ادامه داد با وجود سرمای شدید، هنوز گزارشی از تلفات انسانی و یا خسارت در دسترس دولت نیست.
وی اشاره کرد که کمیته ملی مبارزه با حوادث طبیعی آماده است تا در صورت بروز مشکلات و حوادث، به یاری آسیب دیدگان بشتابد.
اما او یادآور شد اگر شدت حوادث بیشتر از حد معمول باشد، امکانات کافی در دسترس دولت نیست.
همه ساله همزمان با سردی هوا و بارش برف و باران، بخش‌هایی از غور آسیب می‌بینند.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24