دشمنی بیست ساله دو خانواده در فراه به دوستی تبدیل شد

دشمنی بیست ساله دو خانواده فراهی در یک جرگه مشورتی با پا در میانی مقامات محلی و بزرگان منطقه خاتمه یافت.

به گزارش خبرگزاری وطن24، در خبرنامه‌‌ای که اداره اطلاعات فرهنگ فراه به نشر رسانده آمده است که دشمنی بیست ساله دو خانواده با برگزاری جرگه مصالحت آمیز خاتمه و بین این دو خانواده پیمان دوستی صورت گرفت.

در این جرگه رئیس امر به معروف و نهی از منکر، ولسوال خاک سفید و دیگر بزرگان منطقه حضور داشتند.

در همین رابطه عبدالغفار رحمانی، رئیس امربه معروف و نهی از منکر بیان کرد: “دو طرف دیگر دشمن نیستند بلکه دوست همدیگر می‌باشند.”

بیشتر بزرگان که در این جرگه حضور داشتند این دوستی را مایه برکت دانستند.

به نقل از خبرنامه این دشمنی به دلیل کشته شدن سه تن به وجود آمده بود.

همچنان در این متن گفته شده که پنج لگ افغانی به همراه یک باغ به خانوادۀ متضرر داده شود.

قابل ذکر است که سنت جرگه هنوز در فراه زنده است و این گونه دشمنی‌ها همواره از همین طریق حل شده است.

 

 

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.