دستگیری سه فرد که مواد مخدر را در بطن خود به خارج می‌بردند
دستگیری سه فرد که مواد مخدر را در بطن خود به خارج می‌بردند

مقامات امنیتی هرات از کشف و ضبط یک کارخانه پروسس مواد مخدر و بازداشت سه تن در پیوند به همین قضیه خبر می‌دهند.

مقامات امنیتی هرات از کشف و ضبط یک کارخانه پروسس مواد مخدر و بازداشت سه تن در پیوند به همین قضیه خبر می‌دهند.

عبدالاحد ولی زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات با نشر خبرنامه گفته: “منسوبین پولیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در مربوطات ولسوالی انجیل این ولایت، یک کارخانه پروسس مواد مخدر را کشف و سه تن را در پیوند به همین قضیه بازداشت کرده‌اند.”

به نقل از این خبرنامه افراد بازداشت شده باشندگان ولایت هرات می‌باشند و مواد مخدر را در بطن دخود جاسازی و به خارج انتقال می‌دادند.

در این خبرنامه آمده از نزد افراد بازداشت شده، مقدار ۷ کیلو گرام مواد مخدر نوع هیروئین و امفتامین “شیشه”، چهار سیت موبایل و دیگر وسایل که از آن برای پروسس مواد مخدر استفاده می‌گردید بدست آمده است.

این خبرنامه افزوده دوسیه این افراد جهت تحقیقات بیشتر به ارگان‌های مربوطه ارسال شده است.

در هرات هر چند وقت یک بار کارخانه‌های پروسس مواد مخدر کشف و در پیوند به این قضیه افرادی هم بازداشت می‌شوند.

  • نویسنده : عبدالله اخلاقی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24