در یک سال گذشته دو هزار تن در هرات آموزش‌های فن و حرفه دیدند

مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی هرات می‌گویند در سال گذشته از این اداره دو هزار تن در بخش‌های مختلف فن و حرفه آموزش دیده و فراغت شدند.

به گزارش خبرگزاری وطن24، حافظ مرزا محمد ابو منصور، رئیس کار و امور اجتماعی هرات گفت که این اداره توانسته در یک سال گذشته دو هزار تن را در بخش‌های مختلف فن و حرفه آموزش دهد.

افرادی که آموزش دیدند سرپرست خانواده‌های کودکان خیابانی و کسانی که به دلیل نداشتن حرفه‌ی مشخص بیکار بودند.

آقای میرزا می‌گوید در کنار آموزش این اداره برای اشتغال زایی 480 تن را که از فارغ شدگان می‌باشند در بخش آموزش فن و حرفه در بخش‌های مختلف کار می‌کنند.

این اداره در سال پیش رو قصد دارد که تعداد بیشتر در بخش‌های مختلف آموزش دهند.

گفته شده ریاست کار و امور اجتماعی در سال جدید تشکیلات خود را افزایش داده و در پهلوی آن همکاری مردم هم بیشتر از گذشته شده است.

بنابر گفته‌های این اداره بیشتر افراد فارغ شده از دوره‌های آموزشی مشغول به کار می‌‌باشند.

با این حال، هنوز هم آمار بیکاری در سطح ولایت هرات کاهش نیافته است.

منبع خبرگزاری وطن
توسط روح‌الله حیدری
خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.