در صورت ضرورت تنها آمادگی کمک برای صد فامیل را داریم
در صورت ضرورت تنها آمادگی کمک برای صد فامیل را داریم

مسوولان هلال احمر هرات می‌گویند تنها برای صد خانواده بسته های کمکی غیر غذایی در دست دارند.

مسوولان هلال احمر هرات می‌گویند تنها برای صد خانواده بسته های کمکی غیر غذایی در دست دارند.

میرگلاب‌الدین میری، رئیس هلال احمر هرات به خبرگزاری وطن۲۴ می‌‌گوید: هم اکنون در گدام‌ این اداره کمک‌های غیر غذایی برای صد فامیل وجود دارد.

وی بیان داشت این کمک‌ها شامل کمپل، ظروف آشپزخانه، خیمه، ترپال و بشکه‌های آب خوری می‌‌‌باشد.

او یادآور شد حضور هلال احمر در ساحات کمک رسانی همیشه توزیع کمک‌های غیر غذایی می‌‌‌‌باشد.

آقای میری تأکید کرد کمک‌‌های مواد غذایی مربوط به مؤسسات همکار با هلال احمر بوده و در صورت ضرورت این نهاد با آنان همکاری می‌کند.

مسئول هلال احمر هرات گفت وظیفه این نهاد کمک رسانی بوده و در ساحاتی که مخالفان هم حضور دارند، نیازمندان را همکاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

وی در ادامه افزود هم اکنون هلال احمر هرات دو هزار و ۸۴۲ تن رضا کار دارد.

به گفته آقای میری رضا کاران نزدیک به یک هزار تن آنان خانم‌‌‌ها هستند که بیشتر شان در داخل شهر کارشان را پیش میبرند.

هلال احمر یک نهاد کمک رسان بوده که در سرتاسر افغانستان به شکل بی‌‌‌طرف برای افراد متضرر از حادثات طبیعی و… همکاری می‌کند.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن 24