در سال پیش رو در غور 100 باب مکتب مدغم می‌شود

احمدصابر نوری رئیس معارف غور در صحبتی به خبرگزاری وطن24 می‌گوید: “در سال آینده تعلیمی 100 مکتب را در غور مدغم می‌کنیم.”

وی دلیل این اقدام را کمبود دانش آموز و همچنین آموزگار در برخی مکاتب می‌خواند.
او می‌گوید: “در سال گذشته تعلیمی نیز به تعداد 20 باب مکتب را مدغم کردیم.”

رئیس معارف غور علت کم شدن دانش آموز در برخی مکاتب را مهاجرت های درون ولایتی باشندگان غور می‌داند.
به گفته او عوامل مختلف از جمله ناامنی باعث شده است تا باشندگان غور مکان‌های اصلی شان را ترک کنند و به یکجایی دیگر از این ولایت اقامت نمایند.

آقای نوری همچنان افزود در سال گذشته تعلیمی جدا از مکاتب مدغم شده در غور سه باب مکتب در مناطق مرغاب، ولسوالی‌های تولک و تیوره این ولایت به دلیل حضور دوامدار مخالفان مسلح دولت به گونه رسمی مسدود بوده است.

این در حالیست که ناامنی ها در غور بخصوص در برخی ولسوالی‌های این ولایت نه تنها روند معارف را با چالش مواجه کرده است بلکه نیازهای اولیه مردم نیز از مسیرهای تحت کنترل طالبان به دشواری به مناطق می‌رسد.
از این مسیرها افراد وابسته به دولت و مواد دولتی حق عبور ندارند.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.