در سال جاری بیش از ۳۱۵ هزار تن از مهاجران افغان مقیم ایران وارد کشور شدند
در سال جاری بیش از ۳۱۵ هزار تن از مهاجران افغان مقیم ایران وارد کشور شدند

مسئولان ریاست عودت و مهاجران هرات می‌گویند در سال جاری بیش 315 هزار تن از ایران وارد کشور شدند.

مسئولان ریاست عودت و مهاجران هرات می‌گویند در سال جاری بیش ۳۱۵ هزار تن از ایران وارد کشور شدند.

جاوید نادم، رئیس عودت و مهاجران هرات به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: این افراد شامل اخراجی‌‌‌ها، دوطلب، فاقد مدرک و با مدرک بودند که وارد کشور شدند.

وی بیان داشت از جمله افراد اخراجی در سال جاری ۱۰ درصد شان باشندگان این ولایت بودند.

او یادآور شد کسانی که از کشور ایران وارد مرز اسلام قلعه می‌شوند و در صورتی که آسیب پذیر شناخته شوند برای شان کمک صورت می‌گیرد.

آقای نادم گفت این کمک‌ها شامل مساعدت نقدی، مواد غذایی، دارو و انتقال رایگان به ولایت مربوطه شان می‌باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد هم اکنون در دیتابس این اداره ۱۴۰ هزار بی جاشده در هرات ثبت می‌‌‌باشد.

به گفته او این ارقام از سال ۲۰۰۲ ثبت دیتابس این اداره بوده و شماری از این بی جا شدگان سال گذشته به مناطق اصلی شان انتقال داده شدند.

در سال جاری مهاجران افغان مقیم ایران نسبت به سال‌های گذشته به صورت بی سابقه‌ای وارد کشور شده و یکی از دلیل آن هم شیوع ویروس کرونا بوده است.

 

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24