در حکومت جدید عدم دسترسی به اطلاعات نسبت به حکومت وحدت ملی افزایش یافته
در حکومت جدید عدم دسترسی به اطلاعات نسبت به حکومت وحدت ملی افزایش یافته

دفتر ساحوی نی، مرکز رسانه‌های آزاد در غرب افغانستان در تحقیق و یک نظر سنجی، یافته است که وضعیت آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات از آغاز به کار حکومت جدید، به وخامت شدیدی رسیده است.

دفتر ساحوی نی، مرکز رسانه‌های آزاد در غرب افغانستان در تحقیق و یک نظر سنجی، یافته است که وضعیت آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات از آغاز به کار حکومت جدید، به وخامت شدیدی رسیده است.

حامد مومن، مسئول این دفتر در غرب کشور به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: این نظر سنجی از ده‌ها خبرنگار و مسئول رسانه در ولایت‌های هرات و اطراف آن انجام شده و نشان می‌دهد نسبت به گذشته، حق دسترسی به اطلاعات به شدت محدود شده است.

او این محدودیت‌ها را در سه قسمت به صورت سازمان یافته از جانب ارگان‌های امنیتی، منافع شخصی مسئولان ادارات عایداتی که به صورت مافیایی فعالیت دارند و به گونه عمومی که شامل بسیاری از ادارات می‌شود و از پاسخ دادن شانه خالی می‌کنند، عنوان می‌کند.

وی می‌گوید این وضعیت نشان می‌دهد که روند آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات نسبت به حکومت وحدت ملی در این حکومت با چالش‌های چشمگیری روبرو شده و همین قضیه نگرانی آفرین هم شده است.

آقای مومن در ادامه از مسئولان دولتی می‌خواهد با پایبندی به قوانین کشور از جمله قانون حق دسترسی به اطلاعات زمینه دسترسی مردم و خبرنگاران به آگاهی و اطلاعات را فراهم آورند.

در ماه‌های اخیر مسئولان دولتی در حوزه غرب افغانستان به آسانی اطلاعات را در اختیار مردم قرار نداده‌اند.

این وضعیت شکایت های زیادی از جامعه رسانه‌ای را به دنبال داشته است.

علاوه بر این حتی شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی هم نگرانی و اعتراض داشته‌اند.

 

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24