در برنامه‌های انکشافی باید انسجام به وجود آید

محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور بر تطبیق متوازن پروژه‌ها در تمامی ولایت تاکید کرده و گفته که باید انسجام کلی در تطبیق برنامه‌های انکشافی به وجود آید.

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته که آقای غنی، روز گذشته (چهارشنبه 9 میزان) با هیات رهبری وزارت انکشاف دهات، دیدار نمود.

در این دیدار، ابتدا رهبری وزارت انکشاف دهات، گزارش برنامه‌های آن وزارت را در بخش‌های مختلف به رئیس جمهور ارائه کردند.

آنان در این گزارش، معلومات مفصل در مورد پروژه‌های وزارت انکشاف دهات که در سطح قریه‌جات در حال تطبیق اند، ارائه نمودند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، به مسئولین این وزارت هدایت داد تا روی برنامه‌های خویش با درنظر داشت اصل انکشاف متوازن، موثریت و مصرف بودجه و پایداری فعالیت‌های انکشافی تمرکز بیشتر نمایند و تاکید کرد که باید انسجام کلی در تطبیق برنامه‌های انکشافی به وجود آید.

آقای غنی گفت که در خصوص تحکیم روابط بین قریه جات، ولسوالی‌ها و شهرها توجه بیشتر صورت گیرد.

محمداشرف غنی همچنان خاطر نشان کرد که وزارت انکشاف دهات زمینه را فراهم نماید تا شوراهای انکشافی قریه جات نظریات، پیشنهادات و مشکلات شان را مستقیماً با رهبری حکومت شریک نمایند.

در این دیدار روی کیفیت پروژه های انکشافی، هزینه کمتر و تاثیر بلند اقتصادی آن نیز بحث صورت گرفت. رئیس جمهور در این خصوص هدایت داد که وزارت انکشاف دهات تمام برنامه های خویش را در داخل وزارت و با ادارات مربوطه، هماهنگ نموده و مشکلات مردم را به گونه درست حل نماید، تا در زندگی مردم قریه جات تغییر بنیادی و همچنان رفاه اقتصادی به میان آید.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.