در این بسته خبری، اخبار مهم افغانستان و جهان را بیننده خواهید بود.
در این بسته خبری، اخبار مهم افغانستان و جهان را بیننده خواهید بود.

ریاست پاسپورت اعلام کرده روزانه تا 10 هزار پاسپورت توزیع خواهد کرد

تلاش بانک جهانی برای آزاد‌سازی ۵۰۰ میلیون دالر پول‌های مسدودشده افغانستان

سازمان جهانی صحت نسبت به افزایش بالایی سویه “امیکرون” کرونا هشدار داد

ریاست زراعت فراه برای هزار کشاورز تخم اصلاح شده توزیع کرد

ریاست پاسپورت اعلام کرده روزانه تا ۱۰ هزار پاسپورت توزیع خواهد کرد.