در امتداد شاهراه هرات – غور قرارگاه‌های امنیتی ایجاد می‌شود

این مسیر در عملیات اخیر قوای مسلح افغان از وجود طالبان پاکسازی شد و تمامی نقاط آن به کنترل این نیروها در آمد.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: برنامه بعدی دولت برای ایجاد امنیت در شاهراه، مستقر کردن شماری از نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی در آن است.

وی ادامه داد قرارگاه‌هایی هم در امتداد این شاهراه به ویژه در نقاط حساس و کلیدی ایجاد می‌شود و از آن طریق امنیت برقرار خواهد شد.

شاهراه هرات – غور چند سال است که از کنترل دولت خارج است و طالبان و گروه‌های مسلح غیر مسئول بر آن حاکم بودند.

سخنگوی والی غور می‌گوید تنها دو سال و چند ماه است که حتی کارمندان ساده دولتی نمی‌توانند از این مسیر رفت و آمد کنند.

بارها گزارش شد که طالبان ماموران دولتی، دانشجویان و حتی مسافران عادی شاهراه را از موتر پیاده کرده و آنان را اعدام کردند.

اما دولت با اجرای عملیاتی بزرگ از هرات و غور تصفیه این شاهراه حیاتی را آغاز کرد و سر انجام دیروز به طور کامل کنترل آن را به دست گرفت.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.