در افغانستان نسبت به سایر کشورها آزار و اذیت اطفال و زنان بیشتر است

به گزارش خبرگزاری وطن24، روز گذشته 26 جدی، کمپاین آگاهی دهی عامه در مورد قانون آزار و اذیت اطفال و زنان با حضور محمد شعیب ثابت والی فراه و شماری زنان این ولایت برگزار شد.

والی فراه گفت: “در افغانستان نسبت به سایر کشور ها آزار و اذیت اطفال و زنان بیشتر است.”
وی افزود آزار و اذیت این دو قشر از نظر احکام اللهی نفی است و بر بنیاد قوانین نافذه کشور باید اولتر از همه به شریعت اسلامی عمل کنیم.
آقای ثابت، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین کمپاین برای آگاهی دهی عامه، وعده سپرد که حکومت محلی برای محو خشونت علیه اطفال و زنان با ادارات مربوطه از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد ورزید.

قانون منع آزار و اذیت اطفال و زنان دارای 3 فصل 29 ماده می‌باشد که در روشنی احکام مواد 24 و 54 قانون اساسی وضع گردیده است.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.