داکتر عبدالله فائز: وحدت را باید از امام صادق(ع) و امام ابوحنیفه(رح) آموخت
داکتر عبدالله فائز: وحدت را باید از امام صادق(ع) و امام ابوحنیفه(رح) آموخت

داکتر عبدالله فائز، رئیس دانشگاه هرات در سخنرانی خود در همایش علمی - بین المللی اندیشه های وحدت آفرین بیان کرد که امامان اسلام، هریک راه و شیوه وحدت اسلامی هستند و باید از آنان این عقیده را آموخت.

داکتر عبدالله فائز، رئیس دانشگاه هرات در سخنرانی خود در همایش علمی – بین المللی اندیشه های وحدت آفرین بیان کرد که امامان اسلام، هریک راه و شیوه وحدت اسلامی هستند و باید از آنان این عقیده را آموخت.

  • منبع خبر : وطن24