داکتران شفاخانه حوزوی هرات: چهار ماه معاش دریافت نکردیم/به مشکل ما رسیدگی شود

کارمندان و داکتران شفاخانه حوزوی هرات به دلیل نپرداختن معاشات شان از چند ماه به این طرف دست به اعتراض زدند.

به گزارش خبرگزاری وطن24، محمد رفیق صدیقی، یکی از پزشکان شفاخانه حوزوی هرات می‌گوید: داکتران این شفاخانه چهار ماه معاش و 9 ماه معاش حق‌الزمه شان را دریافت نکرده اند و در شرایط بد اقتصادی قرار دارند.

وی بیان داشت مسئولان صحت گفته‌اند معاشی که از دولت گذشته بوده ربطی به دولت امارت اسلامی نداشته و پرداخت نمی‌‌شود.

او تأکید کرد از طرف مسئولان صحت به داکتران گفته شده که فقط معاشی را می‌دهند که امارت اسلامی از آن زمان آمده پرداخت می‌شود.

آقای صدیقی هشدار می‌دهد اگر معاشات چهار ماه گذشته و 9 ماه معاش‌حق الزمه شان پرداخت نشود به اعتراضات شان ادامه می‌دهند.

خانم حسینی، یکی دیگر از پزشکان شفاخانه حوزوی هرات می‌گوید: به دلیل نگرفتن معاش از چند ماه به این طرف با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شده و حتی کرایه موتر را ندارد.

وی بیان داشت از مدتی به این طرف شوهرش بی‌کار شده و خودش نان آور خانواده‌اش می‌باشد.

این پزشکان هشدار می‌دهد اگر به خواسته‌های شان توجه نشود دست از اعتراض برنمی‌دارند.

در همین حال محمد آصف کبیر، معاون صحت عامه هرات می‌گوید: با مسئولان صحت امارت اسلامی صحبت شده و معاش چهار ماه و 9 ماه حق‌الزمه داکتران پرداخت می‌شود.

وی افزود تمام کارمندان شفاخانه حوزوی هرات از داکتر گرفته تا صفا کار 900 تن می‌باشند.

آقای کبیر از همه داکتران و کارمندان شفاخانه حوزوی هرات خواست به کار شان ادامه دهند و حتما معاشات شان پرداخت می‌شود.

علاوه بر شفاخانه حوزوی هرات معاش داکتران دیگر که خارج از این شفاخانه کار می‌کنند هم پرداخت نشده است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.