دانش آموزان هرات جشن هندوانه به راه انداختند
دانش آموزان هرات جشن هندوانه به راه انداختند

در این برنامه سعی شد تا فرهنگ استفاده از تولیدات کشور ترویج داده شود و از این طریق به اقتصاد کشاورزان کمک صورت بگیرد.

شمار زیادی از دانش آموزان ولایت هرات در حمایت از محصولات داخلی، جشن هندوانه را به راه انداختند.

در این برنامه سعی شد تا فرهنگ استفاده از تولیدات کشور ترویج داده شود و از این طریق به اقتصاد کشاورزان کمک صورت بگیرد.

در عین حال مطرح شده که باید مانع ورود محصولات مشابه داخلی از کشورهای بیرون شد.

 

 

 

  • نویسنده : یحیی فولادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24