دانش آموزان هرات جشن هندوانه به راه انداختند

شمار زیادی از دانش آموزان ولایت هرات در حمایت از محصولات داخلی، جشن هندوانه را به راه انداختند.

در این برنامه سعی شد تا فرهنگ استفاده از تولیدات کشور ترویج داده شود و از این طریق به اقتصاد کشاورزان کمک صورت بگیرد.

در عین حال مطرح شده که باید مانع ورود محصولات مشابه داخلی از کشورهای بیرون شد.

 

 

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.