خط و نشان روسیه برای امریکا در افغانستان

سفارت امریکا در کابل، بیانیه وزارت خارجه روسیه را درباره اینکه تعویق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در نتیحه “فشار امریکا” بوده، رد کرده و آن را تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان دانسته است.

وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در بیانیه‌ای شدیداللحن از تاخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتقاد کرد و گفت که “تعویق انتخابات در اثر فشار ایالات متحده بوده؛ زیرا امریکا برای اعمال سناریوی خود در انتخابات افغانستان نیاز به زمان دارد.”

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده بود:”با وجود آنکه رئیس جمهور اشرف غنی و کمیسیون مستقل انتخابات پیوسته اطمینان می‌دادند که انتخابات مطابق جدول زمانی تعیین شده برگزار می‌شود، در نهایت تصمیم بر این شد که به تاخیر بیفتد… همه چیز بیانگر آن است که این تصمیم زیر فشار امریکا گرفته شده که می‌خواهد انتخابات مطابق نظرش باشد و روند صلح این کشور را نیز براساس سناریوی دلخواه خود طراحی کند.”

بیانیه تند وزارت امور خارجه روسیه و واکنش سریع سفارت امریکا در کابل درباره اعمال نفوذ ایالات متحده در انتخابات ریاست جمهوری آینده و روند صلح افغانستان، صرف نظر از اینکه کدامیک از طرفین در ادعاها و دفاعیات شان، محق هستند، خبر از واقعیتی جدید می دهد؛ اینکه افغانستان بار دیگر می رود تا تبدیل به عرصه رقابت و جنگ نه چندان نیابتی قدرت‌های سلطه جوی شرق و غرب شود.

به باور کارشناسان، موضع روسیه در خصوص تعویق انتخابات افغانستان به معنای آن است که مسکو در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و سایر روندهای ملی مرتبط با صلح و جنگ افغانستان، آماده مصاف با واشنگتن و متحدان آن می شود.

اینکه ترامپ اخیرا گفته بود که کشورهایی مانند روسیه و هند و پاکستان باید در افغانستان بجنگند نه امریکا که شش هزار مایل با آن کشور فاصله دارد، شاید سران کرملین را بیش از گذشته به این آرزو دلگرم کرده باشد که راه های بازگشت به افغانستان را مورد ارزیابی جدی تر قرار دهند.

البته در این میان، نباید دچار اشتباه شد. روسیه دیگر هرگز حاضر به تکرار تجربه مرگبار لشکرکشی خودویرانگرانه شوروی پیشین به افغانستان نیست. مسکو نه در شرایط کنونی در موقعیت این بلندپروازی سلطه جویانه قرار دارد و نه تجارب پیشین شوروی و همچنین درسی که روس ها از حضور بی حاصل امریکا در افغانستان طی ۱۸ سال گذشته گرفته اند، آنها را ترغیب به ارتکاب دوباره این اشتباه سهمگین می کند. با این حال، قابل انکار نیست که روسیه تمایل زیادی دارد تا قدرت سنتی خود در منطقه را احیا کند و امریکا را به حاشیه براند.

ولادیمیر پوتین؛ رییس جمهور روسیه، برای مردم آن کشور نقش یک احیاگر بزرگ را ایفا می کند؛ رییس جمهوری که توانسته روسیه را از یک ابرقدرت مرده و شکست خورده، به رقیبی جدی و قدرتمند در برابر هژمونی جهانی غرب به رهبری امریکا تبدیل کند. بنابراین، افغانستان هم به دلایل اهمیت و موقعیت استراتژيکی که دارد، هرگز نمی تواند از چشم انداز سیاست احیاگر پوتین، دور بماند.

به همین دلیل، خط و نشان روسیه برای امریکا درباره انتخابات و صلح در افغانستان، نشان می دهد که روس ها نیز درست برای همان چیزی که امریکایی ها را متهم می کنند، برنامه دارند. به بیان روشن تر، در حالی که امریکا از سوی روسیه به زمینه سازی برای تعویق انتخابات افغانستان به هدف تحمیل اهداف و سناریوهای خود بر انتخابات و صلح افغانستان، متهم می شود، این موضع گیری، در عین حال، یک معنای پنهان دیگر هم دارد و آن اینکه روس ها با این خط و نشان، ثابت کردند که آنها هم برای انتخابات و صلح افغانستان، سناریوهای ویژه خود را دارند و امریکا به تنهایی نمی تواند هرگونه که اراده کرده باشد، سرنوشت آینده افغانستان را رقم بزند.

بر این اساس و با توجه به مفاد بیانیه شدیداللحن وزارت امور خارجه روسیه در این باره، به نظر می رسد که دو روند مهم و حیاتی در افغانستان یعنی صلح و انتخابات آینده ریاست جمهوری که به شدت باهم گره خورده اند، عرصه نبرد کم سابقه امریکا و روسیه یا به تعبیر بهتر، غرب و شرق خواهد بود و افغان ها باید خود را برای تحولات شگرف و شگفت سیاسی ناشی از این رویارویی غول آسا در ماه های آینده، آماده کنند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.