خطر انقراض حیوانات کمیاب در فراه
خطر انقراض حیوانات کمیاب در فراه

بر اساس دستور اداره حفاظت از محیط زیست فراه به ادارات مربوطه و ولسوالی‌های این ولایت، شکار حیوانات وحشی و کم یاب با کمک نیروهای امنیتی جلوگیری خواهد شد.

بر اساس دستور اداره حفاظت از محیط زیست فراه به ادارات مربوطه و ولسوالی‌های این ولایت، شکار حیوانات وحشی و کم یاب با کمک نیروهای امنیتی جلوگیری خواهد شد.