خطر انقراض حیوانات کمیاب در فراه / اداره محلی دست به کار شد

بر اساس دستور اداره حفاظت از محیط زیست فراه به ادارات مربوطه و ولسوالی‌های این ولایت، شکار حیوانات وحشی و کم یاب با کمک نیروهای امنیتی جلوگیری خواهد شد.

این اقدامات در سلسله کارهای تیم نظارتی این اداره از مناطق و مکان‌های مختلف انجام شده است.

حافظ برهان‌الدین راشد، رئیس حفاظت از محیط زیست در ولایت فراه به خبرگزاری وطن24 گفت: ” این اداره به دلیل جلوگیری از شکار حیوانات کم‌یاب و وحشی در ولایت فراه مکتوب‌هایی به ولسوالی‌های این ولایت و ادارات مربوطه فرستاده است.”

او می‌‌گوید: “شکار حیوانات در ولایت فراه وجود دارد و به صورت محدود حیواناتی مثل آهو شکار می‌شوند.”

وی جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است.

در همین حال، طبق مکتوبی که قاری بدرالدین، رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت فراه فرستاده، آمده است: “به منظور جلوگیری از شکار حیوانات نیروهای امنیتی و ولسوالان این ولایت در این زمینه کمک خواسته شده است.”

در این مکتوب ذکر شده که این اقدام به دلیل اینکه افراد غیرمسئول و به طور خودسرانه دست به شکار حیوانات می‌زدند، صورت گرفته است.

در ولایت فراه حیواناتی همچون آهوی کوهی، پلنگ و چند نوع پرنده  وجود دارند که درحالت انقراض هستند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.