خبرنگاری در بادغیس همان گذر از هفت خوان رستم است

عبدالرزاق صدیقی، یکی از خبرنگان ولایت بادغیس به وطن24 گفت: اطلاع رسانی و پوشش خبری در این ولایت با چالش‌های فراوانی روبروست که این موضوع حرفۀ خبرنگاری و فعالیت رسانه‌ای را تحت شعاع قرار داده است.

لت و کوب، تهدید به مرگ و خودداری از اطلاع دهی از سوی مقام‌های برخی اداره‌ها مواردی است که وی به آنها اشاره می‌کند.

آقای صدیقی می‌گوید: با تشکیل نهادهای حمایت خبرنگاری در ولایت بادغیس، برخی سهولت‌ها در فعالیت خبرنگاران به وجود آمده اما حجم زیادی از مشکلات همچنان مانع کار حرفه‌ای است.

به بیان این خبرنگار، امید آن می‌رود که نهادهای دولتی بیش از پیش به خبررسانی از طریق رسانه‌ها اهمیت داده و موانع را از سر راه ایشان بردارند.

اما ادارۀ محلی بادغیس تاکید کرده در راستای شریک سازی اطلاعات با رسانه‌ها و خبرنگاران نهایت همکاری را خواهد داشت.

جمشید شهابی، سخنگوی والی بادغیس گفته هر زمان که خبرنگاران از وی یا مقام‌های ادارۀ محلی این ولایت اطلاعات خواسته‌اند آنان با پیشانی باز همکاری کرده‌اند.

وی همچنین وعده داد در صورتی که ادارۀ محلی بادغیس متوجه شود دیگر نهادهای دولتی از ارائۀ اطلاعات و همکاری با خبرنگاران خودداری می‌کنند، به آنان تذکر داده خواهد شد.

بسیاری از خبرنگاران در غرب کشور همواره از نحوۀ اطلاع رسانی بسیاری از مقام‌های ملکی و نظامی بادغیس شکایت داشته‌اند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.