خانواده‌ای در تخار کودک خود را به دلیل فقر و گرسنگی به ۶ هزار افغانی فروختند
خانواده‌ای در تخار کودک خود را به دلیل فقر و گرسنگی به ۶ هزار افغانی فروختند

مقام های محلی تخار می گویند که فقر و گرسنگی سبب شده تا یک خانواده بی بضاعت در مرکز تخار، کودک نوزادشان را به شش هزار افغانی بفروش برسانند.

مقام های محلی تخار می گویند که فقر و گرسنگی سبب شده تا یک خانواده بی بضاعت در مرکز تخار، کودک نوزادشان را به شش هزار افغانی بفروش برسانند.

جواد هجری، سخنگوی والی تخار گفت: این حادثه طی دو روز اخیر در شهر تالقان مرکز تخار در خانواده ای اتفاق افتاده است که پدر و مادر هر دو مشکل تکلمی دارند و نمی توانند صحبت کنند.

به گفته وی فقر سبب گردیده تا این والدین کودک نوزادشان را در بدل شش هزار افغانی فروخته تا لقمه نانی برای سایر فرزندان شان فراهم کنند.

هجری می گوید که مقام ولایت تخار برای این خانواده مقدار پول و مواد غذایی کمک کرده است و به نهادهای امنیتی مسوولیت داده تا کودک این خانواده را دوباره به آنان برگردانند.

پدر این خانواده عبدالفتاح نام دارد و صاحب ۱۰ فرزند است.

فروش فرزند به دلیل فقر در افغانستان تازه‌گی ندارد، هر چند ماهی، یکی از پدران و مادران این خاک دل بسته‌گان شان را برای سیر نگه‌داشتن اعضای خانواده به فروش می‌رسانند.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24