حکومت 250 میلیون افغانی خلاف قانون به بودجه وزارت صلح افزود

برخی نمایندگان مجلس از آنچه افزایش غیرقانونی در بودجه وزارت دولت در امور صلح می‌خوانند به شدت انتقاد دارند.

الله گل مجاهد نماینده مردم کابل می‌گوید که حکومت به بودجه وزارت دولت در امور صلح 250 میلیون افغانی را به شکل غیرقانونی و پس از تصویب بودجه، اضافه کرده است.

آقای مجاهد می‌گوید که مقام‌های حکومتی به سند بودجه ملی احترام ندارند و به خاطر زدوبندهای سیاسی تمامی اصول و قوانین را زیر پا می‌گذارند.

با این وجود، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که افزودی 250 میلیون افغانی بعد از تصویب بودجه به وزارت دولت در امور صلح، یک جرم آشکار است و هیچ کس حق ندارد بودجه ملی را جعل کند.

آقای رحمانی، کمیسیون مالی و بودجه مجلس را وظیفه داده تا این موضوع را هرچه عاجل مورد بررسی قرار دهد.

بر بنیاد قانون، سند بودجه ملی پس از تصویب مجلس حیثیت قانون را دارد و هیچ نهادی حق و یا صلاحیت تعدیل آن را ندارد.

اما پیش از این نیز انتقال پول از یک بخش به بخش های دیگر بودجه ملی و حذف شماری از پروژه‌ها از این سند توسط مقام‌های حکومتی صورت گرفته است.

نقض اصولنامه بودجه ملی از سوی مقام‌های حکومتی از چالش‌های جدی بر سر نحوه مصرف بودجه ملی است که تاهنوز حل نشده است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.