حکومت و مردم هرات سهیم در بازسازی
حکومت و مردم هرات سهیم در بازسازی

سازندگی در قالب پروژه میثاق شهروندی امسال مناطق زیادی از هرات را زیر پوشش خود قرار داد.

کوچه‌ها و جاده‌های چندین ناحیه هرات در ماه‌های اخیر زیر نام همین پروژه و بخشی از هزینه مردم محل، آسفالت و یا کانکرت شدند.

شهروندان هرات از این سازندگی استقبال خوبی کرده و آن را از معدود پروژه‌های مفید حکومت می‌دانند و خواهان تداوم چنین طرح‌هایی هستند.

پروژه‌های میثاق شهروندی هنوز در حال کار در نقاط مختلف هرات هستند و تا پایان آن سرک‌های زیادی آسفالت و پروژه‌های کوچک دیگر نیز به اتمام می‌رسند.

 

عکس‌ها را در زیر مشاهده کنید:

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24