حکومت به برخی خواسته‌های معترضان غور پاسخ داد
حکومت به برخی خواسته‌های معترضان غور پاسخ داد

سرانجام حکومت مرکزی با وعده 40 کیلومتر سرک و اتصال این ولایت به شبکه برق هرات و بامیان، به خواسته‌های مردم ولایت غور پاسخ داد.

یک هیئت از کابل به شهر فیروزکوه سفر کرده و با نمایندگان حرکت راه و روشنایی گفتگو کردند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: روز گذشته این هیئت در مرکز شهر با مردم از نزدیک دیدار کرد و صحبت‌های آنان را شنیده و وعده‌هایی را هم داد.

به گفته وی، پس از گفتگو، قرار شد که ۴۰ کیلومتر سرک در بودجه سال ۱۳۹۹ شامل شود و کار برق‌رسانی شهر فیروزکوه از هرات و بامیان در این سال آغاز شود.

۴۰ کیلومتر سرک شامل شاهراه مرکزی است که غور را به هرات و کابل متصل می‌سازد.

خطیبی اشاره کرد که در سال جدید حکومت از طریق شرکت برشنا، برق ولایت غور را از ولایت بامیان و همچنین بند سلما در هرات تامین خواهد کرد.

در ضمن قرار شده که از ابتدای سال جدید، کار برق سولری ولایت غور آغاز شود و تا نیمه‌های سال به بهره‌برداری سپرده شود.

اما برخی از اعضای حرکت راه و روشنایی به این وعده‌های حکومت خوشبین نیستند.

آنان می‌گویند حکومت به همه خواسته‌های مردم غور پاسخ نداده و وعده‌هایی را هم که داده، در اجرای آنها هیچ اعتباری وجود ندارد.

جنبش راه و روشنایی در غور پس از آن که با وجود وعده‌های قبلی، حکومت سرک و برق این ولایت را شامل بودجه ملی ۱۳۹۹ نکرده بود، اعتراضات خود را آغاز کردند.

این اعتراضات بیش از ۱۰ روز در شهر فیروزکوه ادامه داشت.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24