حملات طالبان باعث سلب اعتماد مردم درمورد گفتگوهای صلح شده است
حملات طالبان باعث سلب اعتماد مردم درمورد گفتگوهای صلح شده است

سخنگوی ارگ ریاست جمهوری کشور می‌گوید که صدها حملۀ اخیر طالبان بیانگر تعهد ضعیف آن گروه در قبال تامین صلح در این کشور است.

سخنگوی ارگ ریاست جمهوری کشور می‌گوید که صدها حملۀ اخیر طالبان بیانگر تعهد ضعیف آن گروه در قبال تامین صلح در این کشور است.

صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهور گفت که طالبان با افزایش خشونت‌ها سبب سلب اعتماد شهروندان افغان به گفتگوهای صلح می‌شوند.

آقای صدیقی بیان داشت که طالبان در پیوند به تداوم حمله‌های دهشت‌افگنانۀ اخیر موقف شان را برای مردم افغانستان واضح سازند.

وی افزود:” طالبان با افزایش حمله‌های شان هنوز هم به خواست ملت افغانستان که صلح است، برقراری پایدار صلح در افغانستان است، ختم خشونت در افغانستان است، یک تعهد ضعیف دارند”.

سخنگوی ریاست جمهوری کشور تاکید کرد که حکومت این کشور در قبال آنچه برای گفتگوهای صلح نیاز بود، اقدام کرده و به ختم جنگ متعهد است.

آقای صدیقی رهایی ۳۶۰۰ زندانی طالبان را از بند حکومت، اقدامی بزرگ برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی یاد کرد.

او افزود که طالبان نیز باید به تناسب همین اقدامات اسیران حکومت را رها و گفتگوها را با حکومت افغانستان آغاز کنند.

ر

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24