حقوق ماهانۀ معلولان و خانواده‌های قربانیان در غور پرداخت می‌شود

به گزارش خبرگزاری وطن24، به نقل از خبرنامۀ ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت غور، معاش کسانی که در حکومت قبلی تحت نام معیوب و یا ورثۀ خانواده‌های مقتولان ملکی و نظامی در اداره شهداء و معلولین ثبت بود، پرداخت خواهد شد.

در خبرنامه آمده است که افراد ذکر شده به این ریاست مراجعه کرده که بعد از بررسی از سوی اداره شهداء و معلولین برایشان معاش حواله می‌شود.

در متن خبرنامه اداره فرهنگ غور بیان شده که ریاست شهداء و معلولین به سرپرستی “مولوی صاحب متوکل” به فعالیت آغاز کرده است.

این گفته‌ها در حالی از سوی مسئولان محلی غور بیان می‌شود که کارمندان تمامی نهادهای دولتی به صورت کامل تا کنون معاش دریافت نکرده‌اند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.