حرف‌هایی که هیچگاه در مورد تاریخ هرات نشنیده بودید! (قسمت دوم)
حرف‌هایی که هیچگاه در مورد تاریخ هرات نشنیده بودید! (قسمت دوم)

در این ویدئو استاد محمدصدیق میر، مدرس در دانشگاه هرات و تاریخ شناس پیرامون جاذبه های تاریخی و اماکن مهمی از ولایت هرات صحبت می‌کند که تا کنون در موردشان نشنیده اید.  

در این ویدئو استاد محمدصدیق میر، مدرس در دانشگاه هرات و تاریخ شناس پیرامون جاذبه های تاریخی و اماکن مهمی از ولایت هرات صحبت می‌کند که تا کنون در موردشان نشنیده اید.