حدود 5هزار جرایم علیه امنیت داخلی به ثبت رسیده است

دادستانی کل کشور در گزارش سالانۀ خود گفته که در سال 1398 خورشیدی این نهاد به نزدیک به 5 هزار مورد جرایم علیه امنیت ملی و اختطاف، 2 هزار پرونده فساد و نزدیک به 6 هزار پرونده مربوط به مواد مخدر رسیدگی کرده است.

فرید حمیدی دادستان کل کشور گفته که این نهاد در سال مالی گذشته در مجموع 41 هزار و 26 پرونده مختلف جرایم جنایی، جرایم عسکری، جرایم علیه امنیت ملی و اختطاف، فساد و جرایم مواد مخدر را ثبت و رسیدگی کرده است.

در گزارش آمده که این قضایا مشمول 21 هزار و 492 مورد جرایم جنایی، سه هزار و 251 مورد جرایم عسکری، چهار هزار و 782 مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که از آن جمله 691 قضیۀ آن اختطاف می‌باشد.

حمیدی در مورد رسیدگی به قضایای اختطاف گفته که در پیوند به این قضایا دو هزار و 167 تن در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند.

به گفته او، از مجموع جرایم یادشده یک هزار و 974 قضیۀ مربوط به فساد اداری است که مشمول 291 مورد جرایم سنگین فساد اداری نیز می‌شود و پنج هزار و 768 مورد جرایم مواد مخدر و مسکرات می‌شوند که همه زیر اجراآت قرار دارند.

او تاکید کرد که در پیوند به یک هزار و 974 قضیۀ فساد اداری، حدود یک هزار و 909 تن پس از حکم قطعی محکمه زندانی‌ شده‌اند.

حمیدی افزود که در پیوند به قضایای جرایم مواد مخدر نیز یک هزار و 411 تن مشمول یک هزار و 281 مرد، 35 زن، 93 موظف خدمات عامه و دو تبعۀ خارجی تحت توقیف قرار گرفته‌اند.

به گفته او، هم اکنون در مجموع حدود شش هزار و 618 تن به خاطر ارتکاب جرایم مواد مخدر در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند.

این در حالی است که اخیراً چندین مقام متوسط وزارت امور داخله به دلیل دست داشتن در قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت شده‌اند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.