جوانان غور دروازه‌های تمام اداره‌ها را قفل انداختند
جوانان غور دروازه‌های تمام اداره‌ها را قفل انداختند

حرکت راه و روشنایی در غور بار دیگر با مسدود ساختن تمامی اداره‌های این ولایت، حرکت دادخواهانه خود را آغاز کرد.

این حرکت که پیش آهنگان آن جوانان ولایت غور هستند، به دنبال گنجانیده نشدن ساخت ۱۰۰ کیلومتر جاده در سند بودجه ملی ۱۳۹۸ دوباره زنده شده است.

عبدالحمید ناطقی، عضو شورای ولایتی غور به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: از ساعت هفت شب گذشته جوانان و فرهنگیان این ولایت به کمک بزرگان و شورای ولایتی، حرکت دادخواهانه خود را در شهر فیروزکوه آغاز کردند.

وی ادامه داد که جوانان امروز دروازه تمامی اداره‌های ولایت غور به شمول دروازه مقام ولایت را بسته‌اند و نا فرمانی مدنی را کلید زدند.

ناطقی می‌گوید قرار بود حکومت امسال ساخت ۱۰۰ کیلومتر جاده به شمول سرک مرکزی این ولایت که غور را به غرب و مرکز کشور متصل می‌کند، شروع کند اما خلاف وعده عمل کرده و بودجه آن را در سند بودجه ملی ۱۳۹۸ نگنجانده است.

جوانانی که سازماندهی این حرکت دادخواهانه را به عهده دارند، هشدار داده‌اند که نا فرمانی خود را تا زمانی ادامه خواهند داد که بودجه سرک‌های ولایت غور در سند بودجه ملی اضافه شود.

آنان می‌گویند دروازه‌های اداره‌ها را تا رسیدن به خواست خود نخواهند گشود.

ناطقی افزوده همزمان با دادخواهی مردم در غور، نمایندگان شورای ملی هم تلاش دارند تا امروز در مجلس که موعد تصویب بودجه ملی است، خواسته مردم این ولایت را محقق سازند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور هم گفته جوانان دادخواه، به جز شفاخانه مرکزی این ولایت، دروازه تمام اداره‌ها را به روی کارمندان بسته‌اند.

وی اشاره کرد که اداره محلی غور هم در کنار مردم این ولایت است و تلاش دارد تا توجه حکومت مرکزی را برای رسیدگی به مشکلات این ولایت، جلب کند.

خطیبی افزود امروز صبح والی غور با رئیس ارگان‌های محل، از طریق تماس تلفنی ارتباط برقرار کرده و به صورت جدی خواسته مردم این ولایت را برای وی بازگو کرده است.

رئیس ارگان‌های محل وعده همکاری در این زمینه را داده است.

سال‌های گذشته هم حرکت راه و روشنایی به منظور دادخواهی برای توجه حکومت در ساخت سرک و برق‌رسانی برای مردم فعالیت‌هایی در این ولایت داشت.

امسال هم همین جنبش فعالیت خود را آغاز کرده تا حکومت مرکزی را به پذیرفتن خواسته مردم این ولایت مبنی بر ساخت جاده‌هایی که وعده داده، قانع کند.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24