جوانان راه و روشنایی در غور خیمه‌های تحسن بر پا کردند
جوانان راه و روشنایی در غور خیمه‌های تحسن بر پا کردند

در ادامه حرکت دادخواهانه جنبش راه و روشنایی در غور، معترضان خیمه‌های تحسن در برابر دفتر والی این ولایت بر پا کردند.

غلام ربانی بهزاد، یکی از اعضای حرکت راه و روشنایی به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: این جنبش تا زمان تحقق خواسته‌های خود به اعتراض و نافرمانی‌های مدنی ادامه خواهد داد.

او ادامه داد بر علاوه این که دروازه‌های ادارات بسته شده، اعتراضات حرکت راه و روشنایی به صورت کتبی بر سر درب هرا اداره نگاشته خواهد شد.

بهزاد گفته خواسته مردم و جوانان غور که ساخت جاده و ایجاد برق است، مشروع بوده و باید شامل سند بودجه ۱۳۹۹ گردد.

وی افزود از چند سال به این طرف است که همواره در غور فریاد زده می‌شود سرک این ولایت به طرف هرات و کابل پخته شود و کار بند برق پوزه‌ لیج آغاز شود اما حکومت کوچکترین اعتنایی نکرده است.

حرکت راه و روشنایی با همین خواسته‌ها چند سال است حرکت اعتراضی و مدنی خود را آغاز کرده است.

امسال هم شورای ولایتی، برخی اداره‌ها به شمول اداره محلی، و اقشار مختلف جامعه از این خواست جنبش راه و روشنایی حمایت کرده‌اند.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24