جنگ فعلی در افغانستان به نفع بیگانه‌گان است
جنگ فعلی در افغانستان به نفع بیگانه‌گان است

رئیس جمهور پیشین افغانستان در اعلامیه گفته که جنگ فعلی افغانستان به نفع بیگانه‌گان است.

رئیس جمهور پیشین افغانستان در اعلامیه گفته که جنگ فعلی افغانستان به نفع بیگانه‌گان است.

دفتر مطبوعاتی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلامیه را منتشر کرده است: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نگرانی عمیقش را از شدت یافتن جنگ و خونریزی در کشور ابراز داشته یکبار دیگر از جوانب درگیر میخواهد که به جنگ و برادرکشی پایان دهند.

در ادامه این اعلامیه آمده است، که حامد کرزی جنگ روان در کشور را برای منافع بیگانه‌گان دانسته و آن را عملی در مغایرت و تضاد کامل با روند صلح که تحقق آن آرزوی ملت افغانستان است، می‌داند.

در این اعلامیه همچنین نوشته شده است، که رئیس جمهور پیشین ابراز امیدواری میکند که هر چه زودتر به مصیبت‌ها و رنج‌های بیکران مردم افغانستان پایان داده شود تا مردم ما بتوانند با اتحاد و برادری فردای بهتر و پر از سعادت را برای خود و فرزندان شان رقم زنند.

وی با تأکید بر خاتمه جنگ و تامین صلح سرتاسری در کشور از طرف‌ها دعوت کرد تا راه مذاکره و تفاهم را در پیش گرفته هر چه عاجلتر گفتگوهای صلح را آغاز کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24