جمع‌آوری عواید، مصرف بودجه و مشکلات اداره‌های هرات بررسی شد

به گزارش خبرگزاری وطن24، در این نشست در نخست مستوفیت ولایت هرات از ادارات دولتی خواست تا در مصرف بودجه صرفه‌جویی کنند و از تهیه و خریداری وسایل تجملی بپرهیزند.

فایقه علیزاده مستوفی هرات گفت تحصیل عواید و كنترل مصارف از مكلفیت‌های اساسی اداره‌اش است.

او، در مورد جمع‌آوری عواید و تكمیل هدفی كه وزارت مالیه در بخش جمع آوری عواید برای واحدهای دومی در سطح ولایت هرات تعیین کرده است وضاحت و خواهان جدیت و همکاری ادار‌ه‌ها در این زمینه شد.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات هم با تاكید بر تقویت روحیه همكاری در بین تمام اداره‌های دولتی گفت: “همه ما در برابر مردم مسئول هستیم و باید برای حل مشكلات آنان تلاش نماییم.”

آقای رحیمی افزود توجه به حل مشكلات عمومی در بسیاری مواقع ضرورت به بودجه و امكانات ندارد، بلكه مستلزم نو آوری و ابتكار هم مقامات است.

او با اشاره به گسترده بودن مشکلات شهروندان، به رئیسان اداره‌های دولتی هدایت داد تا با روحیه ملی بخاطر حل چالش‌های عمومی اقدام کنند.

والی هرات در ادامه اعمار ساختمان‌های خود سر در سطح شهر را غیر قابل قبول خواند و با تاکید بر برخورد با عوامل تخطی و تخلف، دستور داد تا لیست اماكنی كه به گونه خود سر در شهر هرات ساخته شده است ترتیب و با متخلفان برخورد شود.

آقای رحیمی در بخش جمع‌آوری عواید، مهم ترین اصل که باید مد نظر مقامات دولتی باشد را تامین شفافیت و مبارزه با فساد اعلام کرد و افزود: “بودجه عادی اداره‌های دولتی باید بدون تعلل اجرا شود و همزمان نهادهای عایداتی نیز در كنار مبارزه با فساد بخاطر افزایش عواید و تامین شفافیت همكاری کنند.”

در این جلسه، معاون برشنا هرات خواهان همكاری مسئولان ولسوالی‌ها در امر جمع‌آوری بدهکاری‌های این اداره شد.

والی هرات هم هدایت داد تا ادارات دولتی بدهکاری‌های آبرسانی و برشنا را به پردازند در صورت عدم همکاری با این مسأله اقدام به قطع آب و برق شود.

پیش از این هم اداره‌های آبرسانی و شرکت هرات برشنا به اداره محلی این ولایت در زمینه عدم پرداخت برخی اداره‌های دولتیِ این ولایت شکایت کرده بودند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.