جامعه مدنی غور از شرکت کارمندان دولتی در کارزار‌های انتخاباتی شکایت دارد

محمدحسن حکیمی، هماهنگ کننده جامعه مدنی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: بسیاری از کارمندان دولتی این ولایت بدون در نظر داشت قانون در کارزارهای دسته‌های انتخاباتی شرکت دارند و به صورت علنی فعالیت تبلیغاتی انجام می‌دهند.

به بیان وی، نه تنها کارمندان دولتی برای تیم‌های انتخاباتی تبلیغات می‌کنند، بلکه برخی از آنها عهده‌دار مسئولیت‌هایی در کمپاین‌ها هستند.

پیش‌تر هم برخی منابع در غور گفته بودند بیشتر کارمندان اداره‌های رسمی از تیم دولتساز حمایت علنی می‌کنند و به نفع این تیم کمپاین می‌کنند.

اکنون جامعه مدنی از تبلیغات برای تیم مشخصی نام نبرد اما تأکید دارد که باید جلوی تبلیغات کارمندان دولتی برای تیم‌های شریک قدرت گرفته شود.

اما عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور می‌گوید تاکنون هیچ مورد شکایت رسمی در این زمینه گزارش نشده است.

او اشاره کرد که در این زمینه روز گذشته کنفرانس مطبوعاتی نیز برگزار شد که در جریان آن، کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش داد که هنوز هیچ شکایتی مبنی بر اشتراک کارمندان دولتی غور در کمپاین‌های انتخاباتی ثبت این نهاد نشده است.

خطیبی افزود که دولت محلی هم تاحال به چنین موردی برنخورده است.

قبل از شروع کارزارهای انتخاباتی، شکایات دیگری هم از غور شنیده شده بود که حکایت از تبلیغات پیش از وقت تیم دولتساز داشت.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.