تیم رهایی زندانیان طالبان دیگر در نشست‌های بی نتیجه اشتراک نمی‌کنند

طالبان تیم تخنیکی رهایی زندانیان خود را از نشست با تیم تخنیکی حکومت منع کرده است.

سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر شب گذشته دو‌شنبه در یک تویتی گفته که این گروه تیم تخنیکی کمسیون زندانیان را جهت تصدیق و تثبیت زندانیان به کابل فرستاده؛ زیرا مطابق توافقنامه و وعده رهایی زندانیان باید شروع می‌شد.

او افزوده: “اما متاسفانه به بهانه های مختلف رهایی آنها تا اکنون به تعویق افتیده است. ازینرو تیم تخنیکی ما از فردا با جهات مربوطه در نشستهای بی‌نتیجه اشتراک نمی‌کند.”

این در حالی است که عبدالمتین بیک رییس ارگان‌های محلی دیروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که روند تبادله زندانیان حکومت و طالبان بخاطری به تعویق افتاده که طالبان خواستار رهایی 15 تن از زندانیانی خطرناکی‌اند که در طراحی حملات بزرگ بر علیه مردم افغانستان دست دارند.

به گفته او، حکومت نمی‌تواند این زندانیان طالب را از بند رها کند؛ زیرا دست آنان در خون مردم افغانستان آغشته است.

او بیان داشت، حکومت افغانستان به خاطر تامین صلح در موقف خود نرمش به خرج داده و به همین خاطر توقع طالبان بالا رفته و این گروه خواستار رهایی زندانیان خطرناک شده است.

آقای بیک افزود، تعهد رهایی 5 هزار زندانی طالبان را امریکا به این گروه داده و دولت افغانستان فقط پذیرفته که به شکل مشروط این شمار از زندانیان طالبان را رها می‌کند؛ اما هیات طالبان تاکید دارند تا زندانیان مهم این گروه پیش از شروع مذاکرات بین‌الافغانی رها شوند که ممکن نیست.

به گفته او، دولت افغانستان فیصله کرده تا 400 زندانی طالبان در مرحله اول به شرط مشروط رها شود.

او یادآور شد که هیات تخنیکی حکومت و هیات تخنیکی طالبان از چند روز به این طرف مصروف بحث و گفتگو بر سر تبادله زندانیان اند و این بحث‌ها تاهنوز به نتیجه نرسیده است.

تیم 3 نفری رهایی زندانیان طالبان هفته گذشته وارد کابل شد تا از روند زندانیان این گروه نظارت کند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.