توزیع کمک‌های غذایی و غیر غذایی در 147 روستای پشتون زرغون

به گزارش خبرگزاری وطن24، این کمک‌ها از طریق بانک غله جات برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات برای خانواده‌های نیازمند این ولسوالی توزیع خواهند شد.

کمک‌ها شامل مواد خوراکی گندم، آرد، روغن و پوشاک زمستانی می‌باشند.

قرار است این مواد برای یک هزار و سیصد خانواده در 147 روستای ولسوالی پشتون زرغون داده شوند.

طبق این برنامه، شوراهای انکشافی موجود در این ولسوالی، خانواده‌های بی بضاعت و مستحق را شناسایی و سپس برای آنان مواد خوراکی و غیر خوراکی را توزیع خواهند کرد.

امروز در هرات یک هزار و ششصد خانواده بی بضاعت دیگر هم از نهادهای کمک کننده وجه نقد دریافت کردند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.