توزیع کمک‌های غذایی و غیر غذایی در ۱۴۷ روستای پشتون زرغون
توزیع کمک‌های غذایی و غیر غذایی در ۱۴۷ روستای پشتون زرغون

توزیع کمک‌های زمستانی در 147 روستای ولسوالی پشتون زرغون هرات آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، این کمک‌ها از طریق بانک غله جات برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات برای خانواده‌های نیازمند این ولسوالی توزیع خواهند شد.

کمک‌ها شامل مواد خوراکی گندم، آرد، روغن و پوشاک زمستانی می‌باشند.

قرار است این مواد برای یک هزار و سیصد خانواده در ۱۴۷ روستای ولسوالی پشتون زرغون داده شوند.

طبق این برنامه، شوراهای انکشافی موجود در این ولسوالی، خانواده‌های بی بضاعت و مستحق را شناسایی و سپس برای آنان مواد خوراکی و غیر خوراکی را توزیع خواهند کرد.

امروز در هرات یک هزار و ششصد خانواده بی بضاعت دیگر هم از نهادهای کمک کننده وجه نقد دریافت کردند.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24