توزیع پول نقد و کالای زمستانی برای 3700 خانواده در بادغیس

به گزارش خبرگزاری جمهور، عبدالحکیم حقیار، آمر مهاجرین بادغیس گفت: ” برای هر خانواده حدود 18 هزار افغانی کمک نقدی و مقداری کالای زمستانی توزیع شده است.”

او بیان کرد کمک‌های صورت گرفته برای 3700 خانواده که از مرکز بادغیس و ولسوالی‌های این ولایت می‌باشند، اهدا شده است.

آمر مهاجرین بادغیس افزود که تمویل کنندۀ این کمک‌ها موسسه IOM به همکاری ریاست مهاجرین می‌باشد.

در همین حال، مولوی باز محمد سروری، رئیس اداره فرهنگ بادغیس هم این گفته‌ها را تایید می‌کند.

او همچنان گفت این کمک‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی برای مردم مستحق که از گذشته سروی شده بودند، اهدا شده است.

رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس افزود: حکومت در تلاش کنترل اوضاع بد اقتصادی می‌باشد که در همین راستا مسئولان حکومتی برای جلب کمک‌های بشر دوستانه برای مردم با موسسات خارجی در ارتباط می‌شوند.

این درحالیست که در یک ماه اخیر برای مردم مستحق در بادغیس کمک‌های نقدی و غذایی برای حدود 2500 خانواده توزیع شده بود.

گفته شده در آخرین مورد برای هر خانواده 256 دالر کمک شده بود.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.