تهدیدات امنیتی طالبان باعث قطعی آنتن‌های مخابراتی شده است
تهدیدات امنیتی طالبان باعث قطعی آنتن‌های مخابراتی شده است

مسئولان شرکت مخابراتی سلام در فراه می‌‌گویند لینک این شبکه مخابراتی در مسیر فراه رود و روستای شمالگاه قطع است.

مسئولان شرکت مخابراتی سلام در فراه می‌‌گویند لینک این شبکه مخابراتی در مسیر فراه رود و روستای شمالگاه قطع است.

شهاب‌‌الدین غوث، سرپرست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی فراه به خبرگزاری وطن۲۴، گفت: لینک آنتن‌های شرکت مخابراتی سلام از فراه رود و شمالگاه به هرات وصل بود اما حالا به دلیل تهدیدات امنیتی از طرف طالبان قطع می‌‌باشد.

او گفت اگر فایبرنوری از فراه رود الی شهر فراه به صورت زمینی وصل شود مشکل شرکت مخابراتی سلام برطرف می‌‌شود.

سرپرست ریاست مخابرات فراه در ادامه افزود کارمندان این شبکه مخابراتی هم به خاطر تهدیدات امنیتی از طرف مخالفان بیرون از شهر رفته نمی‌توانند.

وی بیان داشت این شرکت اکنون در فراه شش پایه آنتن داشته که تهت حاکمیت دولت بوده و در مناطقی که طالبان حضور دارند آنتن ندارد.

آقای غوث گفت در ساحاتی که شرکت سلام آنتن دارد بدون کدام مشکل فعالیت نموده مکالمه و انترنت آن خوب کار می‌‌دهد.

شرکت سلام یکی شرکت دولتی بوده و گروه طالبان پیش از این هم به افراد تحت امر خود شان دستور داده بود با کارمندان شرکت سلام مانند نیروهای امنیت ملی برخورد کنند.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24