تلویزیون وطن۲۴ – واکسن کرونا در هرات موجود است؛ بشتابید!
تلویزیون وطن۲۴ – واکسن کرونا در هرات موجود است؛ بشتابید!

مسئولان واکسیناسیون در غرب افغانستان از موجودیت کافی واکسین کرونا در ولایت هرات خبر داده اند.

مسئولان واکسیناسیون در غرب افغانستان از موجودیت کافی واکسین کرونا در ولایت هرات خبر داده اند.

در این ویدئو توضیحات کافی را ببینید:

https://youtu.be/E8AaaXLTqJY

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24